top of page
gasthamn.jpg

Foto: Annika Karlsson

Dals Långeds Gästhamn/Ställplats för husbilar

Platsen ligger enastående vackert vid Katrineholmshöljen rakt nedanför Stenebyskolan. Läget, att den goda skötseln och det personliga bemötandet gör att den är mycket uppskattad av besökarna. 99% är oerhört nöjda och många återvänder år efter år. Nybyggnationerna med bastun, uteköket, paviljongen mm bidrar ytterligare i hög grad till attraktionskraften.

 

Besökarna har tillgång till toa- och duschutrymme, wifi, el, färskvatten, latrin - och gråvattentömning och för priset 150:-/natt.

 

Bengtsfors kommun har bidragit ekonomiskt till olika investeringar, men under öppetperioden mellan 1/5 – 15/10 sköter drygt 20 Långedsbor om platsen ideellt, en vecka i taget, med att städa toalett/dusch, dra ut sopkärl till vägen, hålla platsen snygg, ta betalt av besökarna och vara informatörer och värdar. 

 

Sommaren 2019 hade vi 454 husbilar/båtar från 9 länder utöver Sverige. Fördelningen var 356 husbilar och 97 båtar. En liten minskning från 2018 då vi totalt hade 506 besök, därav 146 båtar. Den varma sommaren och att det 2018 var 150 år sedan Dalslands kanal invigdes spelade säkert in. Men sedan 2010 har besöksantalet nära nog femdubblats. 

bottom of page